Spółka Famalen z o.o. powstała w roku 1993 w wyniku likwidacji Zakładów Elementów Zamiennych do Maszyn Włókienniczych.Działalność firmy była oparta o funkcjonowanie odlewni żeliwa, w której wykonywano odlewy elementów. Na bazie wyprodukowanych odlewów Spółka zajmowała się produkcją części zamiennych dla przemysłu włókienniczego.Z uwagi na położenie odlewni tj. w bezpośrednim sąsiedztwie centrum Świebodzic, Urząd Ochrony Środowiska wymuszał na Spółce ciągłą modernizację pieca odlewniczego oraz wszystkich urządzeń technologicznych, co wiązało się z ponoszeniem dużych nakładów finansowych. Jednakże wpływało to również na poprawę jakości produktów.Pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX w. cały polski przemysł włókienniczy przeżywał mocny kryzys, co odbiło się zmniejszeniem zamówień na części zamienne. Ten kryzys, w znacznej mierze, był spowodowany wejściem firm chińskich z ofertą materiałów tekstylnych po bardzo konkurencyjnych cenach.


Pomimo tego Spółka, radziła sobie na rynku, dzięki poszerzeniu oferty wykonywania odlewów również dla innego przemysłu np. okrętowy oraz energo-ciepłowniczego oraz wejście na rynek UE. Naszymi odbiorcami były, między innymi: niemiecka firma Rothemuhle, holenderska firma SEC (Ships equipment Centre) oraz niemiecka firma Ballcke Durr. Współpraca z tymi firmami przynosiła nam ogromną satysfakcję, ponieważ dzięki im pozyskiwaliśmy wymienialną korzystnie walutę oraz co najważniejsze – wiedzę techniczną i doświadczenie.W roku 2005 zaczął się trudny czas dla Spółki.


Urząd Miasta Świebodzice nie wydał pozwolenia na działalność odlewniczą na następny rok. Brak pozwolenia tłumaczono dbałością o środowisko. To postawiło spółkę w bardzo trudnej sytuacji. Spółka została zmuszona do wypowiedzenia umowy o pracę pracownikom zatrudnionym na odlewni.
Budynki i budowle, urządzenia i cały osprzęt musieliśmy zlikwidować, ponieważ jako mocno zużyty był trudno zbywalny. Budynki i budowle o ogólnej powierzchni ponad 2000 m2, zostały opuszczone, jednakże Urząd Miejski w Świebodzicach naliczał nam stawkę podatku od nieruchomości tak jakby w tych budynkach dalej była prowadzona działalność gospodarcza. I w tej sytuacji radziliśmy sobie, nawiązując współpracę z innymi odlewniami w kraju. Jednakże współpraca ta powodowała znaczne opóźnienia oraz dodatkowe koszty np. transportu.