logofem.gif (6615 bytes)

logo.gif (7075 bytes)

 
Prezes Zarzadu: Adam Jennings
Wiceprezes: Patrick Janiszewski
 
Adres:  58-160 Świebodzice ul. Strzegomska 19
Tel. (074) 854 64 61,  854 06 31  Tel/fax (074) 854 04 54
 
e-mail: firma@famalen.com.pl   http://www.famalen.com.pl
 
NIP 884 - 000 - 88 - 36   REGON P- 890 1792219
Konto bankowe:
Kredyt Bank P.B.I. S.A. o/Wałbrzych NR 15001764-3649-121760001307

mapka.jpg (33131 bytes)