logo.gif (7075 bytes)

kolo.gif (18720 bytes)

pl.gif (603 bytes)

KOŁA

pr.gif (590 bytes)
 
Koła walcowe o zębach prostych i skośnych
wykonywane na frezarkach obwiedniowych lub poziomych i pionowych
z możliwością szlifowania zębów prostych do modułu nr 5
maksymalny moduł możliwy do frezowania obwiedniowego – 10
maksymalna średnica zewnętrzna do frezowania obwiedniowego – 600mm
 

kolo3.jpg (12957 bytes)

kolo4.jpg (26862 bytes)

 

Koła zębate stożkowe:
wykonywane na strugarce Gleasona.
maksymalny moduł możliwy do strugania na strugarce Gleasona – 8
 

kolo2.jpg (13403 bytes)

 
Koła łańcuchowe
wykonywane na frezarkach poziomych lub pionowych.
Maksymalna podziałka koła łańcuchowego – 5/4’’
Istnieje możliwość wykonania kół łańcuchowych odlewanych
 

kololansche.gif (3686 bytes)

 

kololansche1.gif (3149 bytes)

powrót